Ukraińcy

Wynajem pracowników z Ukrainy

By 16 maja, 2019 24 października, 2019 No Comments
Wynajem pracowników z Ukrainy

Wynajem pracowników z Ukrainy

Leasing pracowniczy, zwany również wynajmem pracowników, to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorcy chcącego w szybki sposób zatrudnić wykwalifikowanych pracowników na czas określony lub do realizacji konkretnego zadania. Leasing pracowników z Ukrainy to bardzo elastyczna forma zatrudnienia, dzięki której przedsiębiorca może na bieżąco reagować na pojawiający się w jego firmie wzrost lub spadek zapotrzebowania na pracowników.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Dlaczego warto

Wynajem pracowników to popularna, wygodna i elastyczna forma zatrudnienia osób zza wschodniej granicy, która sprawdza się w wielu rozmaitych sytuacjach w przedsiębiorstwie i pozwala zachować ciągłość pracy czy wykonać dodatkowe zlecenia.

Wynajem pracowników z Ukrainy to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy muszą zrealizować nietypowe bądź specjalistyczne zlecenie, a nie posiadają w swojej firmie wystarczającej ilości odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników bądź poszukują zastępstwa za pracownika pozostającego na urlopie czy zwolnieniu lekarskim. To także duże udogodnienie dla firm sezonowych, które w zależności od potrzeb mogą zatrudniać taką ilość pracowników, jakiej aktualnie potrzebują.

Przedsiębiorca nie musi poszukiwać odpowiednich kandydatów na dane stanowisko na całym rynku pracy. Jeśli zdecyduje się na leasing pracowniczy, jedynym jego obowiązkiem będzie zawarcie umowy z profesjonalną firmą, która skieruje do jego zakładu pracy kompetentną i przeszkoloną osobę do pracy na danym stanowisku.

Wynajem pracowników z Ukrainy

Chcesz wynając pracowników z Ukrainy?

WYPEŁNIJ TEN FORMULARZ

Na czym polega i czy warto.

Jedną z form leasingu pracowniczego – instytucji umocowanej prawnie w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, wraz ze zm.), określającej zasady współpracy pomiędzy pracodawcą-użytkownikiem, agencją pracy a pracownikiem tymczasowym – jest wypożyczenie pracownika od licencjonowanej firmy oferującej usługi w tej materii. To rozwiązanie bardzo korzystne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i ukraińskiego pracownika. W tym wypadku rolę pracodawcy, na którym spoczywa szereg obowiązków i obostrzeń prawnych, spełnia firma zajmująca się pozyskiwaniem i wynajmem pracowników, jak np. Workbalance. Co to oznacza w praktyce?

Wszelkimi aspektami prawnymi, formalnymi i organizacyjnymi zajmuje się nasza firma, która w pierwszej kolejności przeprowadza rekrutację pracowników, wybierając osoby odznaczające się silną motywacją do pracy, a także wiedzą i doświadczaniem wymaganym na konkretnym stanowisku. Kolejno, wybranych w procesie rekrutacji pracowników, agencja oddelegowuje w wyznaczone przez leasingobiorcę miejsce. To Workbalance dba o to, by wszyscy ukraińscy pracownicy posiadali odpowiednie dokumenty uprawniające do pracy w Polsce, a także podpisuje z każdym pracownikiem, w zależności od konkretnej sytuacji, umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Wszelkie kwestie kadrowo-płacowe również pozostają w gestii firmy.

W konsekwencji przedsiębiorca korzystający z usług leasingu pracowniczego podpisuje tylko jedną umowę z naszą firmą, określającą zasady zatrudnienia pracownika z Ukrainy, na podstawie której odpowiedzialność pracodawcy i wszelkie aspekty z tym związane zostają przeniesione na nią. W efekcie przedsiębiorca nie musi załatwiać żadnych formalności związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników, co bez wątpienia jest dla niego dużym udogodnieniem i ułatwieniem, i całkowicie odciąża dział kadrowy i księgowy w firmie korzystającej z wynajmu pracowników. Jedynymi obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcy jest nadzór i organizacja pracy w miejscu jej wykonywania, zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego, na podstawie której firma trudniąca się wynajmem pracowników wystawia przedsiębiorcy fakturę VAT, a pracownikom wypłaca wynagrodzenie.

Wynajem pracowników z Ukrainy

Bardzo szybkie, bezproblemowe i korzystne rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorców, chcących bez przeprowadzania czasochłonnego, wieloetapowego procesu rekrutacyjnego i spełniania szeregu wymogów formalnych i prawnych uzupełnić niedobory kadrowe w swojej firmie. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wynajem pracowników z Ukrainy to instytucja niosąca za sobą wiele zalet, także i dla pracownika, który w szybki sposób może uzyskać legalne zatrudnienie z gwarancją wypłaty wynagrodzenia zawsze na czas.

Chcesz wynając pracowników z Ukrainy?

WYPEŁNIJ TEN FORMULARZ

Wynajem pracowników z Ukrainy

Wynajem pracowników z Ukrainy

Leave a Reply