All Posts By

admin

Jak zatrudnić ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

By Ukraińcy

Jak zatrudnić Ukraińca

Pracownicy pochodzący z Ukrainy coraz częściej znajdują zatrudnienie u polskich pracodawców. Postrzegani są oni jako osoby pracowite, które sumiennie i dokładnie wykonują powierzone im obowiązki. Przyjeżdżają do Polski przed wszystkim ze względu na możliwością uzyskania dużo wyższych zarobków niż w ich ojczystym kraju. Ekonomiczna i polityczna sytuacja na Ukrainie utrudnia prowadzenie godnego życia. Wyjaśniamy, jak zatrudnić osobę z Ukrainy w Polsce.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Ukrainiec, który chce znaleźć zatrudnienie u polskiego pracodawcy, musi posiadać uprawnienia do pobytu na terytorium naszego kraju, jak również uprawnienia do podjęcia pracy. W przypadku osób przebywających na terenie Polski na podstawie wizy albo takich, które posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, niezbędne jest otrzymanie zezwolenia na pracę. Dokumenty – zezwolenie na prace jest każdorazowo potrzebne- jeśli pracownik przyjeżdża np.: na paszporcie biometrycznym, posiada wize na 6 miesięcy (WIZA 05) – potrzebne oświadczenie z UP, a jeśli wiza wojewódzka 06 pozwolenie na prace od wojewody. Najprostszym jednak sposobem na zatrudnienie osoby pochodzącej z Ukrainy jest natomiast powierzenie pracy na podstawie oświadczenia.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Jak zatrudnić Ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Warunki i wymogi

Pracodawca, który chce zatrudnić w swojej firmie Ukraińca, może wykorzystać tzw. uproszczoną procedurę zatrudnienia. Umożliwia ona świadczenie pracy przez maksymalnie sześć miesięcy w roku bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W przypadku powierzenia pracy na podstawie oświadczenia konieczne jest wypełnienie odpowiedniego dokumentu, który jednoznacznie będzie identyfikował pracodawcę oraz cudzoziemca. Musi on także zawierać dane dotyczące pracy, jaką ma wykonywać Ukrainiec. Oświadczenie należy zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu pracodawcy. Oryginał dokumentu powinien znaleźć się w posiadaniu pracownika. W dniu rozpoczęcia przez niego pracy pracodawca musi powiadomić o tym urząd pracy (pisemnie).

W przypadku gdy Ukrainiec nie podejmie pracy, pracodawca ma obowiązek zawiadomić o tym urząd pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia pracy, który został określony w ewidencji oświadczeń. Po upływie sześciu miesięcy (okresu, w którym osoba pochodząca z Ukrainy może pracować dzięki powierzeniu pracy na podstawie oświadczenia) pracownik musi uzyskać pozwolenie na pracę na terenie Polski od Wojewody (Wiza 06).

Przepisy

Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Musi więc sprawdzać, czy pracownicy z Ukrainy legalnie przebywają na terenie Polski i czy posiadają oni zezwolenie na pracę. Zgodnie z art. 120 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba, która powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Zatrudnienie osoby pochodzącej z Ukrainy wymaga zajmowania się wieloma formalnościami, co należy do czasochłonnych czynności. Jednym z najwygodniejszych rozwiązań dla pracodawców jest wynajem pracowników. Polega on na skorzystaniu z usług profesjonalnej firmy, takiej jak np. Workbalance, która zajmuje się pozyskiwaniem oraz wynajmem pracowników z Ukrainy. Specjaliści rekrutują osoby zainteresowane świadczeniem pracy na terenie Polski – biorą pod uwagę m.in. kompetencje wymagane na danym stanowisku oraz motywację do pracy – a następnie oddelegowują je w miejsce określone przez pracodawcę. Sprawdzają, czy potencjalni pracownicy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające im legalne pracowanie w polskich przedsiębiorstwach.

Pracodawca nie musi zajmować się formalną kwestią nawiązania stosunku pracy z Ukraińcem – podpisuje umowę z firmą oferującą wynajem pracowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie traci on czasu na poszukiwanie rzetelnych pracowników, sprawdzanie posiadanych przez nich dokumentów ani dopełnianie formalności w postaci tworzenia umowy czy rozliczania się z zatrudnionymi osobami.

Dlaczego warto to zrobić

Coraz częściej na polskich portalach można zauważyć liczne oferty pracy dla osób z Ukrainy. Nie bez przyczyny – nasi sąsiedzi chętnie przyjeżdżają do Polski ze względu na niekorzystną sytuację w ich ojczystym kraju. Kwestie polityczne i ekonomiczne powodują, że Ukraińcy nie mogą liczyć na satysfakcjonujące wynagrodzenie, które pozwoli im na utrzymanie rodziny. Z uwagi na możliwość otrzymywania korzystnej pensji w Polsce są oni bardzo zmotywowani do pracy – często chcą pracować nie tylko w tygodniu, ale również w weekendy. Powierzone im obowiązki wykonują z dużą dokładnością oraz zaangażowaniem, dzięki czemu polscy pracodawcy chętnie zatrudniają ich w swoich firmach. Dobrze płatna praca dla Ukraińca to możliwość prowadzenia godnego życia.

Decydując się na zatrudnienie osób z Ukrainy, należy pamiętać o konieczności sprawdzenia ich uprawnień, jak również o zajęciu się wszystkimi formalnościami. Znalezienie rzetelnych pracowników warto powierzyć doświadczonej firmie, która wykona wszystkie niezbędne czynności związane z przyjmowaniem do pracy Ukraińców.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

By Ukraińcy No Comments

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Polscy pracodawcy coraz częściej i chętniej zatrudniają pracowników pochodzących z Ukrainy, którzy cieszą się opinią osób pracowitych, zmotywowanych do pracy, solidnych, rzetelnych i uczciwych. Nie powinien zatem dziwić fakt, że tak duża ilość polskich firm i przedsiębiorstw decyduje się na ich zatrudnienie. Jednak cechy osobowościowe Ukraińców to nie jedyne zalety przyjęcia ich do pracy. Sprawdź, dlaczego warto postawić w swojej firmie na pracowników ze Wschodu.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Łatwość w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy

Dużym udogodnieniem zarówno dla pracodawcy, jak i ukraińskich pracowników jest to, że nie potrzebują oni pozwolenia na pracę na terenie naszego kraju oraz nie ma konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Wystarczy jedynie oświadczenie pracodawcy, iż zamierza zatrudnić w swojej firmie ukraińskiego pracownika. Wynika to z faktu, że w stosunku do Ukraińców obowiązuje tzw. uproszczona procedura zatrudnienia. Jedynym ograniczeniem jest czas pracy ukraińskiego pracownika, który nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu roku. Zatrudnienie Ukraińca na stałe, przez pracodawce jest jedynie możliwe za uzyskaniem pozwolenia na pracę w Polsce.

Warto podkreślić, że nasza firma ma zatrudnionych wielu kwalifikowanych pracowników z Ukrainy. Dlatego decydując się na współpracę wynajmujesz Ukraińców bez pośredników.

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Dlaczego warto pracować Ukraińcom w Polsce

Pracownicy z Ukrainy cieszą się dużą popularnością w naszym kraju także ze względu na podobną kulturę, język i bliskie sąsiedztwo geograficzne. Język polski i ukraiński należą do jednej grupy językowej, tj. do języków słowiańskich, dzięki czemu są do siebie zbliżone. Dlatego pod tym względem, praca z Ukraińcami niewiele różni się od pracy z Polakami. Ponadto nasi wschodni sąsiedzi z chęcią uczą się naszego ojczystego języka oraz dobrze porozumiewają się z pracodawcą i pozostałymi pracownikami, co pozytywnie wpływa na atmosferę miejsca pracy.

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Solidność, rzetelność i pracowitość

Pracownicy z Ukrainy cieszą się opinią osób solidnych i bardzo pracowitych. Nie dziwi zatem fakt, że wielu pracodawców decyduje się na ich zatrudnianie w swojej firmie. Z drugiej strony, obywatele Ukrainy chcą pracować w naszym kraju przede wszystkim ze względów finansowych, ponieważ wynagrodzenie w Polsce jest znacznie wyższe, aniżeli na Ukrainie. Dlatego ukraińscy pracownicy tak bardzo cenią sobie pracę w naszym kraju i cechują się silną motywacją do jej świadczenia. Głównym celem Ukraińców jest zarobienie jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, stąd też wielu z nich z chęcią bierze nadgodziny oraz pracuje w weekendy.

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Atrakcyjność dla pracowników i pracodawców

Różnice ekonomiczne między Polską a Ukrainą, a także znacząco niższe wynagrodzenie oferowane na Ukrainie w porównaniu do polskich warunków sprawia, że nasi wschodni sąsiedzi mają zdecydowanie niższe wymagania finansowe niż Polacy. To bez wątpienia zaleta dla pracodawcy, który może nieco obniżyć koszty zatrudnienia. Choć trzeba w tym miejscu podkreślić, że nie ma w tym nic złego, ponieważ zarobki oferowane w naszym kraju i tak są dużo bardziej atrakcyjne i zadowalające dla Ukraińców, którzy w Polsce są w stanie zarobić dwa razy więcej niż w swoim rodzimym kraju.

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Leasing pracowniczy

Pracodawcom chcącym zatrudnić w swojej firmie pracowników z Ukrainy rekomendujemy skorzystanie z usług profesjonalnej, licencjonowanej firmy, która przejmuje na siebie obowiązki pracodawcy i zajmuje się wszelkimi kwestiami formalnymi i prawnymi związanymi z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Z racji tego, że Ukraińcy bez uzyskanego pozwolenia na pracę mogą pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu roku, rozwiązaniem kadrowym cieszącym się największą popularnością, niosącym szereg korzyści dla obu stron, należy leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników na czas określony w wybranym i dogodnym dla pracodawcy czasie. Skorzystanie z usług naszej firmy, zajmującej się na co dzień, rekrutacją i zatrudnianiem pracowników z zagranicy, to duże ułatwienie i odciążenie dla pracodawcy.

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Podsumowanie artykułu

Jak widzisz, zatrudnienie osób pochodzących z Ukrainy niesie za sobą wiele korzyści. Ukraińcy z chęcią podejmują zatrudnienie w naszym kraju, poprawiając tym samym poziom i standard swojego życia, z kolei polscy pracodawcy zyskują pracowitych i rzetelnych pracowników, którzy nie mają przesadnych wymagań finansowych. Jeśli chcesz dołączyć do grona zadowolonych pracodawców zatrudniających w swoim przedsiębiorstwie Ukraińców, zapoznaj się z naszą ofertą. Jesteśmy sprawdzonym biurem pośrednictwa pracy tymczasowej, która znajdzie do Twojej firmy odpowiednio wykwalifikowane i zmotywowane do pracy osoby z Ukrainy.

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Wynajem pracowników z Ukrainy

Wynajem pracowników z Ukrainy

By Ukraińcy No Comments

Wynajem pracowników z Ukrainy

Leasing pracowniczy, zwany również wynajmem pracowników, to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorcy chcącego w szybki sposób zatrudnić wykwalifikowanych pracowników na czas określony lub do realizacji konkretnego zadania. Leasing pracowników z Ukrainy to bardzo elastyczna forma zatrudnienia, dzięki której przedsiębiorca może na bieżąco reagować na pojawiający się w jego firmie wzrost lub spadek zapotrzebowania na pracowników.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Dlaczego warto

Wynajem pracowników to popularna, wygodna i elastyczna forma zatrudnienia osób zza wschodniej granicy, która sprawdza się w wielu rozmaitych sytuacjach w przedsiębiorstwie i pozwala zachować ciągłość pracy czy wykonać dodatkowe zlecenia.

Wynajem pracowników z Ukrainy to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy muszą zrealizować nietypowe bądź specjalistyczne zlecenie, a nie posiadają w swojej firmie wystarczającej ilości odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników bądź poszukują zastępstwa za pracownika pozostającego na urlopie czy zwolnieniu lekarskim. To także duże udogodnienie dla firm sezonowych, które w zależności od potrzeb mogą zatrudniać taką ilość pracowników, jakiej aktualnie potrzebują.

Przedsiębiorca nie musi poszukiwać odpowiednich kandydatów na dane stanowisko na całym rynku pracy. Jeśli zdecyduje się na leasing pracowniczy, jedynym jego obowiązkiem będzie zawarcie umowy z profesjonalną firmą, która skieruje do jego zakładu pracy kompetentną i przeszkoloną osobę do pracy na danym stanowisku.

Wynajem pracowników z Ukrainy

Chcesz wynając pracowników z Ukrainy?

WYPEŁNIJ TEN FORMULARZ

Na czym polega i czy warto.

Jedną z form leasingu pracowniczego – instytucji umocowanej prawnie w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, wraz ze zm.), określającej zasady współpracy pomiędzy pracodawcą-użytkownikiem, agencją pracy a pracownikiem tymczasowym – jest wypożyczenie pracownika od licencjonowanej firmy oferującej usługi w tej materii. To rozwiązanie bardzo korzystne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i ukraińskiego pracownika. W tym wypadku rolę pracodawcy, na którym spoczywa szereg obowiązków i obostrzeń prawnych, spełnia firma zajmująca się pozyskiwaniem i wynajmem pracowników, jak np. Workbalance. Co to oznacza w praktyce?

Wszelkimi aspektami prawnymi, formalnymi i organizacyjnymi zajmuje się nasza firma, która w pierwszej kolejności przeprowadza rekrutację pracowników, wybierając osoby odznaczające się silną motywacją do pracy, a także wiedzą i doświadczaniem wymaganym na konkretnym stanowisku. Kolejno, wybranych w procesie rekrutacji pracowników, agencja oddelegowuje w wyznaczone przez leasingobiorcę miejsce. To Workbalance dba o to, by wszyscy ukraińscy pracownicy posiadali odpowiednie dokumenty uprawniające do pracy w Polsce, a także podpisuje z każdym pracownikiem, w zależności od konkretnej sytuacji, umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Wszelkie kwestie kadrowo-płacowe również pozostają w gestii firmy.

W konsekwencji przedsiębiorca korzystający z usług leasingu pracowniczego podpisuje tylko jedną umowę z naszą firmą, określającą zasady zatrudnienia pracownika z Ukrainy, na podstawie której odpowiedzialność pracodawcy i wszelkie aspekty z tym związane zostają przeniesione na nią. W efekcie przedsiębiorca nie musi załatwiać żadnych formalności związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników, co bez wątpienia jest dla niego dużym udogodnieniem i ułatwieniem, i całkowicie odciąża dział kadrowy i księgowy w firmie korzystającej z wynajmu pracowników. Jedynymi obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcy jest nadzór i organizacja pracy w miejscu jej wykonywania, zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego, na podstawie której firma trudniąca się wynajmem pracowników wystawia przedsiębiorcy fakturę VAT, a pracownikom wypłaca wynagrodzenie.

Wynajem pracowników z Ukrainy

Bardzo szybkie, bezproblemowe i korzystne rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorców, chcących bez przeprowadzania czasochłonnego, wieloetapowego procesu rekrutacyjnego i spełniania szeregu wymogów formalnych i prawnych uzupełnić niedobory kadrowe w swojej firmie. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wynajem pracowników z Ukrainy to instytucja niosąca za sobą wiele zalet, także i dla pracownika, który w szybki sposób może uzyskać legalne zatrudnienie z gwarancją wypłaty wynagrodzenia zawsze na czas.

Chcesz wynając pracowników z Ukrainy?

WYPEŁNIJ TEN FORMULARZ

Wynajem pracowników z Ukrainy

Wynajem pracowników z Ukrainy

Wynajem pracowników Gdańśk

Ukraińcy do pracy

By Ukraińcy No Comments

Ukraińcy do Pracy

Już od dobrych kilku lat można zaobserwować wzrost zatrudnienia w polskich firmach osób pochodzących z Ukrainy. Zatem nie powinien dziwić fakt, że ukraińscy pracownicy na stałe wpisali się w krajobraz polskiego społeczeństwa oraz rynku pracy. Nasi wschodni sąsiedzi z chęcią podejmują zatrudnienie w Polsce, wykonując głównie proste prace fizyczne, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Zatrudnienie i wynajem personelu ze wschodu

Z badań zrealizowanych w 2015 roku przez Narodowy Bank Polski i opublikowanych w raporcie „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania” wynika, że ukraińscy pracownicy w przeważającej mierze wykonują proste prace, nie wymagające wysokich kwalifikacji. Zwykle jest to praca fizyczna, którą poprzedza krótkie szkolenie przyuczające do zawodu. W celach zarobkowych przyjeżdżają do naszego kraju przede wszystkim młodzi mężczyźni, którzy znajdują pracę w Polsce głównie w sektorze usług remontowo-budowlanych, ale też w rolnictwie, gastronomii i hotelarstwie. Z kolei kobiety zwykle pracują w gospodarstwach domowych, najczęściej sprzątając lub opiekując się dziećmi albo osobami starszymi.

Poznaj specyfikę zawodów, w których najczęściej znajdują zatrudnienie ukraińscy pracownicy za pośrednictwem prowadzonego przez nas biura pośrednictwa pracy.

Elektrycy z Ukrainy

Elektryk zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją oraz naprawą instalacji elektrycznych. Do jego głównych zadań należą rozmaite naprawy, a także diagnozowanie uszkodzeń elektrycznych, wykonywanie przeglądów technicznych czy naprawa urządzeń elektrycznych. Ponadto zakres obowiązków elektryka obejmuje ocenianie stanu technicznego oraz projektowanie instalacji i sieci elektrycznych. Przy czym trzeba podkreślić, że zadania elektryka uzależnione są od specjalizacji pracownika oraz specyfiki konkretnego zakładu pracy.

WYNAJEM ELEKTRYKÓW

Ukraińcy do Pracy

Monterzy z Ukrainy

Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest montaż konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetonowych z prefabrykowanych elementów, które wykorzystuje się do budowy domów czy obiektów użytku publicznego. Praca montera obejmuje również szereg innych czynności, takich jak konserwowanie elementów konstrukcji budowlanych, ich rozbiórka czy konstruowanie rusztowań niezbędnych do budowy konkretnego obiektu.

WYNAJEM MONTERÓW

Praca na produkcji

Charakterystyka zadań pracownika produkcji oraz zakres wykonywanych przez niego obowiązków uzależniona jest od obszaru, w którym działa konkretna firma, choć zwykle pracownik produkcji odpowiada za bieżącą obsługę linii produkcyjnej. Co należy przez to rozumieć? Do podstawowych obowiązków należą: układanie produktów na taśmie produkcyjnej, ich etykietowanie, pakowanie, a także przygotowywanie do transportu. Trzeba dodać, że w większości firm, pracownicy produkcji mają odgórnie narzucone normy ilościowe i jakościowe, z których muszą się wywiązywać.

WYNAJEM PRACOWNIKÓW

Spawacze z Ukrainy

Osoba zatrudniona na stanowisku spawacza zajmuje się łączeniem elementów wykonanych ze stali, żeliwa, a także metali ciężkich i ich stopów. Spawacz najpierw stapia brzegi elementów po to, by następnie połączyć je za pomocą ciepła, które pochodzi ze spalania gazu palnego lub z łuku elektrycznego. W pracy spawacza liczy się przede wszystkim fachowość oraz specjalistyczna wiedza. W końcu to właśnie spawacz odpowiedzialny jest zarówno za stabilność, jak i wytrzymałość wielu rozmaitych konstrukcji.

WYNAJEM SPAWACZY

Ukraińcy do Pracy

Pracownicy ogólnobudowlani z Ukrainy

Pracownik ogólnobudowlany to osoba zajmująca się szeroko rozumianymi pracami remontowo-budowlanymi, wśród których należy wymienić: tynkowanie, murowanie, montaż, rozbiórka czy roboty ciesielskie. Pracownik budowlany powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prac remontowo-budowlanych, tj. powinien umieć malować, układać glazurę czy robić zaprawy. Praca na budowie to ciężka praca fizyczna, dlatego kandydat na to stanowisko musi odznaczać się dobrym stanem zdrowia i siłą fizyczną.

WYNAJEM PRACOWNIKÓW

Ukraińcy do Pracy

Magazynierzy z Ukrainy

Magazynier to osoba pracująca na magazynie, która wykonuje szereg rozmaitych czynności związanych z jego działalnością. Do głównych obowiązków należy przyjmowanie oraz wydawanie towarów, a także wystawianie faktur bądź innych dokumentów koniecznych do prawidłowego przyjęcia towarów lub ich wydania, jak również sprawdzanie zgodności dokumentów dostarczonego towaru. Do zadań na tym stanowisku należy też składanie zamówień oraz konieczność dbania o ład i czystość zarówno na stanowisku pracy, jak i w całym magazynie.

WYNAJEM MAGAZYNIERÓW

Ukraińcy do Pracy

Zbrojarze z Ukrainy

Zbrojarz, jak sama nazwa wskazuje, wykonuje wszelkie prace zbrojarskie na budowie. To bardzo odpowiedzialna funkcja związana z wykonywaniem elementów konstrukcji odpowiadających za stabilność budynku, takich jak fundamenty, stropy, filary, schody czy balkony. Głównym zadaniem zbrojarza jest sporządzanie szkieletu składającego się ze stalowych prętów i drutów, które kolejno zalewane są mieszanką betonową. Ale to nie jedyny jego obowiązek, ponieważ zbrojarz odpowiada także za przygotowanie elementów koniecznych do wytwarzania szkieletów zbrojeń.

WYNAJEM ZBROJARZY

Jeśli chcesz zatrudnić do swojej firmy rzetelnych i solidnych pracowników z Ukrainy, zgłoś się do prowadzonej przez nas agencji, która znajdzie dla Ciebie odpowiednich kandydatów oraz zajmie się wszelkim kwestiami prawnymi i organizacyjnymi związanymi z ich zatrudnieniem.