All Posts By

admin

Pracownicy ze wschodu Kraków

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

By UkraińcyNo Comments

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Polscy pracodawcy coraz częściej i chętniej zatrudniają pracowników pochodzących z Ukrainy, którzy cieszą się opinią osób pracowitych, zmotywowanych do pracy, solidnych, rzetelnych i uczciwych. Nie powinien zatem dziwić fakt, że tak duża ilość polskich firm i przedsiębiorstw decyduje się na ich zatrudnienie. Jednak cechy osobowościowe Ukraińców to nie jedyne zalety przyjęcia ich do pracy. Sprawdź, dlaczego warto postawić w swojej firmie na pracowników ze Wschodu.

Pracownicy z Ukrainy

Łatwość zatrudnienia pracowników ze wschodu.

Dużym udogodnieniem zarówno dla pracodawcy, jak i ukraińskich pracowników jest to, że nie potrzebują oni pozwolenia na pracę na terenie naszego kraju oraz nie ma konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Wystarczy jedynie oświadczenie pracodawcy, iż zamierza zatrudnić w swojej firmie ukraińskiego pracownika. Wynika to z faktu, że w stosunku do Ukraińców obowiązuje tzw. uproszczona procedura zatrudnienia. Jedynym ograniczeniem jest czas pracy ukraińskiego pracownika, który nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu roku. Jeśli pracodawca zechce zatrudnić Ukraińca na stałe, wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pracę w Polsce.

Warto podkreślić, że nasza firma służy pomocą w dopełnieniu wszelkich procedur i formalności związanych z wynajmem pracowników z Ukrainy.

pracownicy-z-ukrainy-bez-pośredników

Podobieństwa językowe

Pracownicy z Ukrainy cieszą się dużą popularnością w naszym kraju także ze względu na podobną kulturę, język i bliskie sąsiedztwo geograficzne. Język polski i ukraiński należą do jednej grupy językowej, tj. do języków słowiańskich, dzięki czemu są do siebie zbliżone. Dlatego pod tym względem, praca z Ukraińcami niewiele różni się od pracy z Polakami. Ponadto nasi wschodni sąsiedzi z chęcią uczą się naszego ojczystego języka oraz dobrze porozumiewają się z pracodawcą i pozostałymi pracownikami, co pozytywnie wpływa na atmosferę miejsca pracy.

pracownicy-z-ukrainy-bez-pośredników

Pracownicy z Ukrainy

Solidność, rzetelność i pracowitość

Pracownicy z Ukrainy cieszą się opinią osób solidnych i bardzo pracowitych. Nie dziwi zatem fakt, że wielu pracodawców decyduje się na ich zatrudnianie w swojej firmie. Z drugiej strony, obywatele Ukrainy chcą pracować w naszym kraju przede wszystkim ze względów finansowych, ponieważ wynagrodzenie w Polsce jest znacznie wyższe, aniżeli na Ukrainie. Dlatego ukraińscy pracownicy tak bardzo cenią sobie pracę w naszym kraju i cechują się silną motywacją do jej świadczenia. Głównym celem Ukraińców jest zarobienie jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, stąd też wielu z nich z chęcią bierze nadgodziny oraz pracuje w weekendy.

pracownicy-z-ukrainy-bez-pośredników

Warunki finansowe

Atrakcyjność dla pracowników i pracodawców

Różnice ekonomiczne między Polską a Ukrainą, a także znacząco niższe wynagrodzenie oferowane na Ukrainie w porównaniu do polskich warunków sprawia, że nasi wschodni sąsiedzi mają zdecydowanie niższe wymagania finansowe niż Polacy. To bez wątpienia zaleta dla pracodawcy, który może nieco obniżyć koszty zatrudnienia. Choć trzeba w tym miejscu podkreślić, że nie ma w tym nic złego, ponieważ zarobki oferowane w naszym kraju i tak są dużo bardziej atrakcyjne i zadowalające dla Ukraińców, którzy w Polsce są w stanie zarobić dwa razy więcej niż w swoim rodzimym kraju.

pracownicy-z-ukrainy-bez-pośredników

Leasing pracowniczy

Pracownicy z Ukrainy bez pośredników

Pracodawcom chcącym zatrudnić w swojej firmie pracowników z Ukrainy rekomendujemy skorzystanie z usług profesjonalnej, licencjonowanej firmy, która przejmuje na siebie obowiązki pracodawcy i zajmuje się wszelkimi kwestiami formalnymi i prawnymi związanymi z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Z racji tego, że Ukraińcy bez uzyskanego pozwolenia na pracę mogą pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu roku, rozwiązaniem kadrowym cieszącym się największą popularnością, niosącym szereg korzyści dla obu stron, należy leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników na czas określony w wybranym i dogodnym dla pracodawcy czasie. Skorzystanie z usług naszej firmy, zajmującej się na co dzień, rekrutacją i zatrudnianiem pracowników z zagranicy, to duże ułatwienie i odciążenie dla pracodawcy.

pracownicy-z-ukrainy-bez-pośredników

Jak widzisz, zatrudnienie osób pochodzących z Ukrainy niesie za sobą wiele korzyści. Ukraińcy z chęcią podejmują zatrudnienie w naszym kraju, poprawiając tym samym poziom i standard swojego życia, z kolei polscy pracodawcy zyskują pracowitych i rzetelnych pracowników, którzy nie mają przesadnych wymagań finansowych. Jeśli chcesz dołączyć do grona zadowolonych pracodawców zatrudniających w swoim przedsiębiorstwie Ukraińców, zapoznaj się z naszą ofertą. Jesteśmy sprawdzonym biurem pośrednictwa pracy tymczasowej, która znajdzie do Twojej firmy odpowiednio wykwalifikowane i zmotywowane do pracy osoby z Ukrainy.

Wynajem pracowników z Ukrainy

By Pracownicy z UkrainyNo Comments

Wynajem pracowników z Ukrainy

Leasing pracowniczy, zwany również wynajmem pracowników, to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorcy chcącego w szybki sposób zatrudnić wykwalifikowanych pracowników na czas określony lub do realizacji konkretnego zadania. Leasing pracowników z zagranicy to bardzo elastyczna forma zatrudnienia, dzięki której przedsiębiorca może na bieżąco reagować na pojawiający się w jego firmie wzrost lub spadek zapotrzebowania na pracowników.

Wynajem pracowników z Ukrainy

Dlaczego warto

Wynajem pracowników z Ukrainy

Wynajem pracowników to popularna, wygodna i elastyczna forma zatrudnienia osób zza wschodniej granicy, która sprawdza się w wielu rozmaitych sytuacjach w przedsiębiorstwie i pozwala zachować ciągłość pracy czy wykonać dodatkowe zlecenia.

Wynajem pracowników z Ukrainy to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy muszą zrealizować nietypowe bądź specjalistyczne zlecenie, a nie posiadają w swojej firmie wystarczającej ilości odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników bądź poszukują zastępstwa za pracownika pozostającego na urlopie czy zwolnieniu lekarskim. To także duże udogodnienie dla firm sezonowych, które w zależności od potrzeb mogą zatrudniać taką ilość pracowników, jakiej aktualnie potrzebują.

Przedsiębiorca nie musi poszukiwać odpowiednich kandydatów na dane stanowisko na całym rynku pracy. Jeśli zdecyduje się na leasing pracowniczy, jedynym jego obowiązkiem będzie zawarcie umowy z profesjonalną firmą, która skieruje do jego zakładu pracy kompetentną i przeszkoloną osobę do pracy na danym stanowisku.

Wynajem pracowników z Ukrainy

Leasing pracowniczy

Na czym polega i czy warto.

Wynajem-pracowników-z-Ukrainy

Jedną z form leasingu pracowniczego – instytucji umocowanej prawnie w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, wraz ze zm.), określającej zasady współpracy pomiędzy pracodawcą-użytkownikiem, agencją pracy a pracownikiem tymczasowym – jest wypożyczenie pracownika od licencjonowanej firmy oferującej usługi w tej materii. To rozwiązanie bardzo korzystne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i ukraińskiego pracownika. W tym wypadku rolę pracodawcy, na którym spoczywa szereg obowiązków i obostrzeń prawnych, spełnia firma zajmująca się pozyskiwaniem i wynajmem pracowników, jak np. Workbalance. Co to oznacza w praktyce?

Wszelkimi aspektami prawnymi, formalnymi i organizacyjnymi zajmuje się nasza firma, która w pierwszej kolejności przeprowadza rekrutację pracowników, wybierając osoby odznaczające się silną motywacją do pracy, a także wiedzą i doświadczaniem wymaganym na konkretnym stanowisku. Kolejno, wybranych w procesie rekrutacji pracowników, agencja oddelegowuje w wyznaczone przez leasingobiorcę miejsce. To Workbalance dba o to, by wszyscy ukraińscy pracownicy posiadali odpowiednie dokumenty uprawniające do pracy w Polsce, a także podpisuje z każdym pracownikiem, w zależności od konkretnej sytuacji, umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Wszelkie kwestie kadrowo-płacowe również pozostają w gestii firmy.

W konsekwencji przedsiębiorca korzystający z usług leasingu pracowniczego podpisuje tylko jedną umowę z naszą firmą, określającą zasady zatrudnienia pracownika z Ukrainy, na podstawie której odpowiedzialność pracodawcy i wszelkie aspekty z tym związane zostają przeniesione na nią. W efekcie przedsiębiorca nie musi załatwiać żadnych formalności związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników, co bez wątpienia jest dla niego dużym udogodnieniem i ułatwieniem, i całkowicie odciąża dział kadrowy i księgowy w firmie korzystającej z wynajmu pracowników. Jedynymi obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcy jest nadzór i organizacja pracy w miejscu jej wykonywania, zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego, na podstawie której firma trudniąca się wynajmem pracowników wystawia przedsiębiorcy fakturę VAT, a pracownikom wypłaca wynagrodzenie.

 Wynajem pracowników z Ukrainy

Wynajem pracowników ze Wschodu to bardzo szybkie, bezproblemowe i korzystne rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorców, chcących bez przeprowadzania czasochłonnego, wieloetapowego procesu rekrutacyjnego i spełniania szeregu wymogów formalnych i prawnych uzupełnić niedobory kadrowe w swojej firmie. Trzeba jednocześnie podkreślić, że leasing pracowniczy to instytucja niosąca za sobą wiele zalet, także i dla pracownika, który w szybki sposób może uzyskać legalne zatrudnienie z gwarancją wypłaty wynagrodzenia zawsze na czas.

Wynajem pracowników Gdańśk

Ukraińcy do pracy z Certyfikowanej Agencji

By Pracownicy z Ukrainy, UkraińcyNo Comments

Ukraińcy do pracy

Już od dobrych kilku lat można zaobserwować wzrost zatrudnienia w polskich firmach osób pochodzących z Ukrainy. Zatem nie powinien dziwić fakt, że ukraińscy pracownicy na stałe wpisali się w krajobraz polskiego społeczeństwa oraz rynku pracy. Nasi wschodni sąsiedzi z chęcią podejmują zatrudnienie w Polsce, wykonując głównie proste prace fizyczne, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia.

Ukraińcy do pracy

Zatrudnienie i wynajem personelu ze wschodu

Z badań zrealizowanych w 2015 roku przez Narodowy Bank Polski i opublikowanych w raporcie „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania” wynika, że ukraińscy pracownicy w przeważającej mierze wykonują proste prace, nie wymagające wysokich kwalifikacji. Zwykle jest to praca fizyczna, którą poprzedza krótkie szkolenie przyuczające do zawodu. W celach zarobkowych przyjeżdżają do naszego kraju przede wszystkim młodzi mężczyźni, którzy znajdują pracę w Polsce głównie w sektorze usług remontowo-budowlanych, ale też w rolnictwie, gastronomii i hotelarstwie. Z kolei kobiety zwykle pracują w gospodarstwach domowych, najczęściej sprzątając lub opiekując się dziećmi albo osobami starszymi.

Poznaj specyfikę zawodów, w których najczęściej znajdują zatrudnienie ukraińscy pracownicy za pośrednictwem prowadzonego przez nas biura pośrednictwa pracy.

Zbrojarze z Ukrainy

Zbrojarz, jak sama nazwa wskazuje, wykonuje wszelkie prace zbrojarskie na budowie. To bardzo odpowiedzialna funkcja związana z wykonywaniem elementów konstrukcji odpowiadających za stabilność budynku, takich jak fundamenty, stropy, filary, schody czy balkony. Głównym zadaniem zbrojarza jest sporządzanie szkieletu składającego się ze stalowych prętów i drutów, które kolejno zalewane są mieszanką betonową. Ale to nie jedyny jego obowiązek, ponieważ zbrojarz odpowiada także za przygotowanie elementów koniecznych do wytwarzania szkieletów zbrojeń.

Monterzy konstrukcji z Ukrainy

Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest montaż konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetonowych z prefabrykowanych elementów, które wykorzystuje się do budowy domów czy obiektów użytku publicznego. Praca montera obejmuje również szereg innych czynności, takich jak konserwowanie elementów konstrukcji budowlanych, ich rozbiórka czy konstruowanie rusztowań niezbędnych do budowy konkretnego obiektu.

Praca na produkcji

Charakterystyka zadań pracownika produkcji oraz zakres wykonywanych przez niego obowiązków uzależniona jest od obszaru, w którym działa konkretna firma, choć zwykle pracownik produkcji odpowiada za bieżącą obsługę linii produkcyjnej. Co należy przez to rozumieć? Do podstawowych obowiązków należą: układanie produktów na taśmie produkcyjnej, ich etykietowanie, pakowanie, a także przygotowywanie do transportu. Trzeba dodać, że w większości firm, pracownicy produkcji mają odgórnie narzucone normy ilościowe i jakościowe, z których muszą się wywiązywać.

Spawacze z Ukrainy

Osoba zatrudniona na stanowisku spawacza zajmuje się łączeniem elementów wykonanych ze stali, żeliwa, a także metali ciężkich i ich stopów. Spawacz najpierw stapia brzegi elementów po to, by następnie połączyć je za pomocą ciepła, które pochodzi ze spalania gazu palnego lub z łuku elektrycznego. W pracy spawacza liczy się przede wszystkim fachowość oraz specjalistyczna wiedza. W końcu to właśnie spawacz odpowiedzialny jest zarówno za stabilność, jak i wytrzymałość wielu rozmaitych konstrukcji.

Ukraińcy do Pracy

Pracownicy ogólnobudowlani z Ukrainy

Pracownik ogólnobudowlany to osoba zajmująca się szeroko rozumianymi pracami remontowo-budowlanymi, wśród których należy wymienić: tynkowanie, murowanie, montaż, rozbiórka czy roboty ciesielskie. Pracownik budowlany powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prac remontowo-budowlanych, tj. powinien umieć malować, układać glazurę czy robić zaprawy. Praca na budowie to ciężka praca fizyczna, dlatego kandydat na to stanowisko musi odznaczać się dobrym stanem zdrowia i siłą fizyczną.

Ukraińcy do Pracy

Magazynierzy z Ukrainy

Magazynier to osoba pracująca na magazynie, która wykonuje szereg rozmaitych czynności związanych z jego działalnością. Do głównych obowiązków należy przyjmowanie oraz wydawanie towarów, a także wystawianie faktur bądź innych dokumentów koniecznych do prawidłowego przyjęcia towarów lub ich wydania, jak również sprawdzanie zgodności dokumentów dostarczonego towaru. Do zadań na tym stanowisku należy też składanie zamówień oraz konieczność dbania o ład i czystość zarówno na stanowisku pracy, jak i w całym magazynie.

Ukraińcy do Pracy

Elektrycy z Ukrainy

Elektryk zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją oraz naprawą instalacji elektrycznych. Do jego głównych zadań należą rozmaite naprawy, a także diagnozowanie uszkodzeń elektrycznych, wykonywanie przeglądów technicznych czy naprawa urządzeń elektrycznych. Ponadto zakres obowiązków elektryka obejmuje ocenianie stanu technicznego oraz projektowanie instalacji i sieci elektrycznych. Przy czym trzeba podkreślić, że zadania elektryka uzależnione są od specjalizacji pracownika oraz specyfiki konkretnego zakładu pracy.

Ukraińcy do Pracy

Jeśli chcesz zatrudnić do swojej firmy rzetelnych i solidnych pracowników z Ukrainy, zgłoś się do prowadzonej przez nas agencji, która znajdzie dla Ciebie odpowiednich kandydatów oraz zajmie się wszelkim kwestiami prawnymi i organizacyjnymi związanymi z ich zatrudnieniem.